Spring til indhold

Udvikling af nye jordprodukter

Farmergødning imødekommer forespørgelse fra kunderne og foresætter udvikling af økologiske og spagnumfrie dyrkningsmedie til plantedyrkning af en række kulturer!

Den stigende efterspørgsel kommer i kraft af at spagnumressourcerne fornys meget langsomt, samt at de udgør en klimabelastning da der frigives kuldioxid, når produktet omsættes, afbrændes m.m., idéen er at udvikle et økologisk og spagnumfrit vækstsubstrat på basis af komposteret dybstrøelse fra
økologiske kvægbesætninger, hvori der blandes økologisk pileflis for at sikre en god struktur og et ikke
for højt indhold af næringsstoffer i vækstsubstratet. Indledende forsøg tyder på, at pileflis kan give god
struktur, og det er muligt at skaffe denne biomasse økologisk og i rette kvalitet. 

Produktionen kræver en videreudvikling af de nuværende produkter af jordforbedringsmidler, som bruges til iblanding i andre
vækstmedier såsom jord. Målet er et nyt produkt, hvori der kan dyrkes planter uden yderligere iblanding af andre produkter, f.eks. muld til højbede og produkter med højere kvalitetskrav som såjord og priklemuld. 
Det nye vækstsubstrat skal konkurrere imod spagnumbaserede produkter, som pga. spagnums
egenskaber har høj kvalitet med god struktur og lavt næringsstofindhold, men det nye produkt ventes at have store markedsmæssige fordele ved at være mere bæredygtigt og økologisk certificeret.
Udfordringen er at sikre kvaliteten, men Farmergødning tror på fremtiden uden brug af spagnum.