Sphagnumfri Så- og priklejord, økologisk

Pose: 30 Liter

Farmergødnings sphagnumfrie, kompostbaserede så- og priklejord, er en fin, homogen jordblanding, der er velegnet til såning og forspiring af alle typer frø og stiklinger.  Jorden er fremstillet af komposteret pileflis og kløvergræs og indeholder vækstfremmende mikronæringsstoffer, der fremmer plantens vækst og hjælper til etablering af et stærkt rodnet. Jordens struktur er fin, så den egner sig til såbakker og små formeringspotter.

Planteråd
Nysåede frø og stiklinger bør stå lyst og ved stuetemperatur med konstant fugtig jord. Benyt gerne såbakke eller minidrivhus samt forstøver til vanding. Når frø og stiklinger har nået en passende størrelse, kan de med fordel omplantes i Farmergødnings pottemuld. Udplant først når der ikke længere er nattefrost – typisk midt i maj. Så- og priklejord er ikke egnet til surbundsplanter.

Produktdata

Indhold
30 liter kompostbaseret Så- og priklejord bestående af:
50 % kløvergræs og 50% pileflis, findelt og komposteret. Fin struktur.

Tørstofindhold 52,3%
Organisk stof i tørstof 25,7 %
Totalkvælstof (N), 5,8 kg/m3
Nitratkvælstof (N) 0,38 kg/m3
Ammoniumkvælstof (N) 0,0 kg/m3
Fosfor (P) total 2,7 kg/m3 F
osfor vandopløselig 170 g/m3
Kalium (K) total 5 kg/m3
Kalium vandopløselig 2,9 kg/m3
pH i vand 7,8
Ledningsevne (mS/m) 221
Indhold af spiredygtige frø < 5 pr liter